Tjänster

Lidans Byggservice erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Nybyggnation av lokaler och lägenheter
  • Tak-, fasad-, fönster- och balkongrenoveringar
  • Handikappanpassningar inom byggnation
  • Betong-, puts- och murararbeten
  • Rivningsarbeten
  • Golvläggning

Vi utför även:

  • Totalentreprenader – vi har idag ett brett samarbete med hantverkare inom olika områden.
  • Fastighetsservice åt fastighetsbolag vilket kan innebära olika typer av renoverings- och servicearbeten såsom exempelvis montering av fläktar, justering av dörrar, lägenhetsrenoveringar, renoveringar av fasader, handikappanpassningar
  • ROT – Arbeten